Informacje prawne

1. Prezentacja strony

Zgodnie z przepisami art. 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, zwanej L.C.E.N., użytkownicy strony https://fashionisties.com/ są informowani o niniejszej informacji prawnej.

Ta strona jest publikowana przez YSRG CORP, którego siedziba znajduje się pod adresem 8 place des thermes 03310 Neris les Bains SIREN: 833 005 036

Adres e-mail: contact@fashionisties.com

Strona obsługiwana przez 1and1 Adres pocztowy: 1and1 Internet SARL 7, Place de la Gare BP, 70109. 57201 Sarreguemines Cedex

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Korzystanie ze strony internetowej www.fashionisties.com oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione, dlatego użytkownikom strony internetowej Fashionisties zaleca się ich regularne sprawdzanie.

Strona jest dostępna z każdego miejsca, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przypadków siły wyższej, planowanej lub nieplanowanej przerwy, a także mogących wynikać z konieczności przeprowadzenia konserwacji. W przypadku modyfikacji, przerwania lub zawieszenia usług, strona https://fashionisties.com/ nie ponosi odpowiedzialności.

Strona internetowa www.fashionisties.com jest regularnie aktualizowana. W ten sam sposób uwagi prawne mogą być w każdej chwili modyfikowane: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze zapoznawanie się z nimi w celu ich uwzględnienia.

3. Opis świadczonych usług.

Celem strony internetowej Fashionisties jest dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy.

Fashionisties dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej Fashionisties były jak najbardziej dokładne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za braki, nieścisłości i niedociągnięcia w aktualizacji, niezależnie od tego, czy wynikają one z jego winy, czy z winy partnerów zewnętrznych dostarczających te informacje.

Wszystkie informacje na stronie Fashionisties są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie internetowej Fashionisties nie są wyczerpujące. Zastrzega się możliwość zmian od momentu umieszczenia w Internecie.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej przy użyciu aktualnego, wolnego od wirusów sprzętu z najnowszą, zaktualizowaną przeglądarką

5. Własność intelektualna i fałszerstwa.

Fashionisties jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do wykorzystania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków i oprogramowania.

Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie wszystkich lub części elementów strony, niezależnie od zastosowanych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą : Fashionisties

Każde nieuprawnione wykorzystanie strony lub któregokolwiek z elementów na niej zawartych zostanie uznane za naruszenie prawa i będzie ścigane zgodnie z przepisami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Fashionisties nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej Fashionisties i wynikające albo z użycia sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanej w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

Fashionisties nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony internetowej Fashionisties.

Do dyspozycji użytkowników są obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w strefie kontaktu). Fashionisties zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach Fashionisties zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, szczególnie w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia, itp.).

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

Fashionisties nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone w sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej Fashionisties i wynikające albo z użycia sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanej w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

Fashionisties nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony internetowej Fashionisties.

Do dyspozycji użytkowników są obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w strefie kontaktu). Fashionisties zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach Fashionisties zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, szczególnie w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia, itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe są chronione ustawą nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywą europejską z 24 października 1995 r.

Podczas korzystania ze strony internetowej Fashionisties, mogą być zbierane następujące informacje: adres URL linków, poprzez które użytkownik uzyskał dostęp do strony internetowej Fashionisties, dostawca dostępu użytkownika, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku Fashionisties gromadzi dane osobowe dotyczące użytkownika jedynie w celu realizacji określonych usług oferowanych przez stronę internetową Fashionisties. Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością, w szczególności gdy sam je wprowadza. Użytkownik strony internetowej Fashionisties jest następnie informowany, czy jest zobowiązany do podania tych informacji, czy też nie.

Zgodnie z przepisami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku, wraz z kopią dowodu osobistego z podpisem posiadacza dokumentu, określającego adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony Fashionisties nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przypisywane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko założenie odkupienia Fashionisties i jej praw pozwoliłoby na przekazanie wspomnianych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby związany tym samym obowiązkiem zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony internetowej Fashionisties.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Hiperłącza i pliki cookie.

Strona internetowa Fashionisties zawiera szereg hiperłączy do innych stron, utworzonych za zgodą Fashionisties. Fashionisties nie ma jednak możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron, a co za tym idzie nie może ponosić za nie odpowiedzialności.

Przeglądanie strony internetowej Fashionisties może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także mają umożliwić różne miary częstości występowania.

Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W programie Internet Explorer: zakładka Narzędzia (ikona w kształcie trybika w prawym górnym rogu) / Opcje internetowe. Kliknij na Poufność i wybierz Blokowanie wszystkich plików cookie. Walidacja na Ok.

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność. Ustaw zasady retencji na: użyj niestandardowych ustawień dla historii. Na koniec odznacz go, aby wyłączyć pliki cookie.

W Safari: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trybik) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" kliknij na "Ustawienia treści". W sekcji "Pliki cookie" możesz zablokować pliki cookie.

W Chrome: kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" kliknij na preferencje. W zakładce "Prywatność" możesz zablokować pliki cookies.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony internetowej Fashionisties podlegają prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy w Paryżu.

10. Główne ustawy dotyczące.

Ustawa nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r. o informatyce, plikach i swobodach.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej.

11. Leksykon.

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się i korzystający z wyżej wymienionej strony.

Dane osobowe: "informacje, które pozwalają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą" (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).

11. Członkostwo

Fashionisties jest uczestnikiem Amazon EU Partner Program, programu partnerskiego mającego na celu umożliwienie stronom zarabianie pieniędzy poprzez linkowanie do Amazon.co.uk (lub innej strony Amazon - co.uk, ca, it, de, es...). (Jako Partner Amazon, zarabiam na kwalifikowanych zakupach.

Jako Partner Amazon zarabiam na kwalifikowanych zakupach.

Amazon i logo Amazon są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

pl_PLPolski

Pin It on Pinterest